Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Yangın + Can Güvenliği

Mevcut Durum Değerlendirme, Proje Aşaması, Satın Alma Aşaması, Saha Aşaması

Danışmanlık Hizmetleri


Mevcut Yapı İnceleme ve Raporlama - Master Plan
Proje Aşaması (Mekanik, Elektrik, Mimari) Teknik Danışmanlık
Saha Uygulama Aşaması Teknik Danışmanlık
Satın Alma Aşaması Danışmanlık