Consulting Services

Consulting Services

Fire + Life Safety Systems

Existing Building Assessment, Project Phase, Purchasing Phase, Field Phase

Danışmanlık Hizmetleri


Mevcut Yapı İnceleme ve Raporlama - Master Plan
Proje Aşaması (Mekanik, Elektrik, Mimari) Teknik Danışmanlık
Saha Uygulama Aşaması Teknik Danışmanlık
Satın Alma Aşaması Danışmanlık