Diğer Hizmetler

Diğer Hizmetler

Yangın ve Can Güvenliği Sistemleri

Bir proje ister yenileme, ekleme, kiracı düzenlemesi, ister yeni inşaat olsun, tüm tesis tasarımları yerel Yetkili Yetkili Makamın (AHJ) uygunluk onayına tabidir. Mühendislerimiz ve danışmanlarımız, proje programlarını sürdürmek için yangından korunma, can güvenliği ve erişilebilirlik kurallarına uygunluğun sağlandığını doğrulamak için bina tasarım aşamasında çalışmanızı gözden geçirir.

DİĞER HİZMETLER


Yangın Güvenliği Risk Analizi
  • Yangın Risk Analizi

  • Performans Temelli Yangın Güvenliği Tasarımı

  • Standart ve Yönetmelik Temelli Yangın Güvenliği Tasarımı

Yangın Önleme Uygulamaları
  • Yangın Güvenliği için Bina ve Vaziyet Planlama

  • Atıkların İdaresi ve Denetimi

  • Tertip/Düzen (Housekeeping) Uygulamaları

  • Statik Elektrik Denetimi

Acil Durum Planlaması ve Yönetimi
CFD(Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) ile Yangın Modelleme ve Simülasyon
Kaçış Modellemesi ve Simülasyonu