Other Services

Other Services

Fire + Life Safety Systems

Whether a project is a renovation, addition, tenant fit out, or new construction, all facility designs are subject to compliance approval by the local Authority Having Jurisdiction (AHJ). Our engineers and consultants review your work during the building design phase to verify fire protection, life safety, and accessibility code compliance is achieved to maintain project schedules.

DİĞER HİZMETLER


Yangın Güvenliği Risk Analizi
  • Yangın Risk Analizi

  • Performans Temelli Yangın Güvenliği Tasarımı

  • Standart ve Yönetmelik Temelli Yangın Güvenliği Tasarımı

Yangın Önleme Uygulamaları
  • Yangın Güvenliği için Bina ve Vaziyet Planlama

  • Atıkların İdaresi ve Denetimi

  • Tertip/Düzen (Housekeeping) Uygulamaları

  • Statik Elektrik Denetimi

Acil Durum Planlaması ve Yönetimi
CFD(Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) ile Yangın Modelleme ve Simülasyon
Kaçış Modellemesi ve Simülasyonu